• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 kvalitets certificeret

Vores vision for B2B Auctions gruppen er, at vi gennem aktivitetsudvikling og personlig og kvalitetsstyret rådgivning, vil være den bedste partner, som gennem afsætning af brugt – og ubrugt materiel, skaber værdi for både nationale og internationale sælgende og købende virksomheder og samlet set, understøtte en minimeret miljø- og klimabelastning.

Vejen hertil, er veldokumenteret, oplevet og målbar, kvalitet i alle aspekter, som vi vil gøre vores yderste for at sikre, gennem en tæt dialog med vores kunder og en vedvarende udvikling af ydelser og effektive værktøjer.

Dette kræver et robust og internationalt anerkendt kvalitetsledelses system med en klar politik, klare mål og klare spilleregler og procedurer for opgaveløsning.

Vi har opbygget og vi udvikler løbende vores kvalitetssystem og ydelser efter krav og retningslinjer i nyeste udgave af ISO 9001:2015 (International Organization for Standardization) hvor Intertek A/S har auditeret og efterfølgende certificeret os.

I sammenhæng med vores ISO 9001:2015 kvalitets certificering er vores omfattende sikkerhedsgodkendelse også af stor vigtighed, ligesom vores CSR-arbejde og tilknytning til UN Global Compact har direkte indflydelse på kvaliteten i vores arbejde for vores mange kunder.