• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
 • Dansk auktionsside.
 • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
 • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
 • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

FAQ

Her kan du få svar på nogle af de hyppigst stillet spørgsmål:

Ja, vi sælger kun B2B, dvs. business-to-business, med andre ord handler mellem to virksomheder. Dette indebærer, at man skal have et gyldigt CVR nummer for både at sælge og byde.

Du skal være over 18 år for at handle på B2B Auctions. I modsat fald annulleres ordren straks.

Ved at oprette en konto her på hjemmesiden, gå til ”Min konto” og tryk på ” Opret en konto”, bemærk at alle obligatoriske felter skal udfyldes. Du vil senest 2 arbejdsdage efter anmodning modtage dit login til B2B Auctions, hvorefter du er klar til at byde.

Gå til menuen i bunden ”Hvordan” og tryk på ”Sælger jeg”

Kontakt B2B Auctions på telefon (+ 45) 70 25 14 14 eller på info@B2BAuctions.dk Du kan også læse mere om salg via B2B Auctions Gruppen her og hvordan hele processen foregår her.

Nej, det kan man oftest ikke. Nogle annoncer tillader dog alligevel dette. Dette står meget tydeligt i den enkelte annoncetekst.

Alle priser oplyses ekskl. moms, medmindre andet er angivet.. Der opkræves ikke moms for udenlandske købere.  Alle øvrige momsregler er gældende.

Køber er ansvarlig for, at der oplyses korrekt CVR / VAT nummer og eventuelle ændringer meddeles til B2B Auctions e-mail straks. Husk at læse afsnittet betingelser før du handler på B2B Auctions.

Efter din registrering vil du modtage en e-mail med status. Herefter vil der gå op til 2 hverdage før CVR-godkendelse kan gennemføres. Du vil modtage en ny e-mail så snart din konto er godkendt og aktiveret.

OBS! Modtager du ikke vores e-mails, kontroller venligst din uønskede e-mail / Spam filter eller kontakt os på info@B2BAuctions.dk

Hvis du for nyligt har registreret en konto, skal den først godkendes før aktivering.  Har du registreret dig for flere hverdage siden, kan en blokering af kontoen skyldes brud på regler og vilkår, eller at vi har forkert kontaktinformation på dig. Send straks en e-mail til info@B2BAuctions.dk for afklaring af dette.

I nogle tilfælde vil du opleve at et objekt kommer på auktion igen. Dette kan skyldes at objektet ikke blev solgt under første auktion, eller at køberen ikke har overholdt vilkårene for handel. Betalingsfrist for faktura er 5 kalenderdage fra hammerslag. Såfremt dette ikke overholdes, annulleres ordren og objektet lægges straks ud på ny auktion. Den oprindelige budvinder udelukkes midlertidigt på B2B Auctions og faktureres for salgs omkostninger.

Afhentning af objektet er et anliggende imellem køber og sælger eller sælgers repræsentant. Køber står for alle omkostninger i forbindelse med afhentning og fragt, medmindre andet på forhånd er aftalt med sælger eller sælgers repræsentant.

Når produktet er registreret betalt i vores systemer, sender vi sælgers eller sælgers repræsentants kontaktinformation til købers e-mail. Objektets præcise lokation og tidspunkt for afhentning aftales direkte mellem sælger eller dennes repræsentant og køber.

Nogle objekter håndteres helt eller delvist af sælgers repræsentant eller vores håndteringspartnere, dette vil altid stå meget tydeligt i udleveringsdokumentationen. Enten vil der stå:

 • Aftales afhentet på B2B Auctions Lagerhotel i oplyste åbningstid.
 • Udleveres af håndteringspartner på given dato og tidspunkt.

Alle afhentninger er med købers eget løftegrej og på købers ansvar. Skulle sælger eller sælgers repræsentant alligevel bistå med en hjælpende hånd, er dette uden ansvar for nogen former for skader. B2B Auctions anbefaler altid brug af professionel operatør og anviser hvis muligt, gerne lokale vognmandsforretninger med passende læssegrej. Kontakt info@B2Bauctions.dk for mulig anbefaling.

Nej, der er ingen fortrydelsesret for B2B salg, ved køb af brugte objekter. Ethvert bud er juridisk bindende. Læs detaljerede vilkår i afsnittet betingelser.

Kontakt straks kundeservice på e-mail info@B2Bauctions.dk, vedhæft gerne billeder og dokumentation som underbygger påstand for hurtig sagsbehandling. Kundeservice vil inden for 1 hverdag gennemgå det tilsendte og kontakter dig for evt. uddybning.  B2B Auctions videreformidler klagen til sælger.

Du vil kort herefter blive kontaktet for bedst mulige løsning. B2B Auctions tager ikke part i evt. tvist mellem køber og sælger og evt. krav i den forbindelse kan ikke rettes til B2B Auctions. Vi er dog gerne behjælpelige med løsning af sagen. Læs detaljerede vilkår for køb i afsnittet betingelser.

Summen på fakturaen vil være:

    Dit vinderbud 
+ Købersalær (Købersalær se nr. 25)
+ Fakturagebyr på kr. 100.- 
+ Evt. moms.
                          DKK.

Alle køb af såvel auktionsobjekter- og eller tillægsydelser faktureres direkte på e-mail i timerne efter auktionen udløb.

Anvend den på fakturaen værende FI indbetalingskode.

Fristen for betaling er 5 kalenderdage fra fakturadato.

Hvis betaling ikke modtages hos vores pengeinstitut inden for den angivne betalingsfrist, da anses dette som mislighold af aftalen i henhold til B2B Auctions betingelser, og handlen vil blive hævet uden varsel. Denne hævning af handlen, medfører dog stadig, at man er pligtig til at betale kommissionen for, at dække de omkostninger, der foreligger ved en normal handel, dog minimum 2.000.- DKK og maksimum 10.000.- DKK.

Finansieringen skal være klar når auktionen afsluttes. Send straks efter auktionsudløb en e-mail til info@B2Bauctions.dk med besked om hvilken ordre, der skal finansieres samt kontaktinformation til leasingselskabet med fuldstændig fakturaadresse, såfremt fakturaen skal stiles til et leasingselskab.

Gå til ”Min konto” og tryk på knappen ”Jeg har glemt mit password”. Virker dette ikke bedes du kontakte info@B2BAuctions.dk

Ændringer kan opdateres under "Min Konto" når du er logget ind.

Gå ind under "Min konto", og fjern markeringen i feltet "Jeg vil gerne modtage information pr. e-mail". Herefter modtager du ikke længere marketing information fra B2B Auctions Gruppen. Denne indstilling kan du til enhver tid ændre, hvis du måtte ønske det.

Sælger fastsætter minimumsprisen i samråd med B2B Auctions konsulent.

Det er kun B2B Auctions konsulenter som må besigtige, funktionskontrollere, beskrive og dokumentere objektets stand. Dette giver vores kunder en sikkerhed for en sammenlignelig, upartisk og teknisk understøttende vurderingsgrundlag. 

Hvis sælger oplyser B2B Auctions konsulenten om fakta som funktionalitet, reparationer og services som ikke kan kontrolleres, ligger disse til grundlag for Generel samlet vurdering- hvorfor det også er sælger, der har ansvaret for at produktet opfylder oplysningerne der videregives.

Den minimale budøgning er gradueret i forhold til omsætning og øges således:

 • 1.- DKK – 5.000.- DKK-minimums budøgning på 100.- DKK
 • 5.001.- DKK – 25.000.- DKK-minimums budøgning på 200.- DKK
 • 25.001.- DKK – 50.000.- DKK-minimums budøgning på 500.- DKK
 • 50.001.- DKK – 125.000.- DKK-minimums budøgning på 1.000.- DKK
 • 125.001.- DKK – og opefter DKK-minimums budøgning på 2.000.- DKK

En anden budgiver har brugt autobud-funktionen. Autobud følger det samme regelsæt for budøgning som almindelige bud og modbyder indtil den øvre grænse mødes. Her modtages i så fald en e-mail om, at byderens autobud nu er overbudt af en anden byder. 
Såfremt autobuddet – på eller over mindstepris, ikke passeres, da har autobud-giveren vundet auktionen. Alle budgivere kan anvende autobud-funktionen.

Autobud er markeret med (A)

EKSEMPEL: Man afgiver et autobud på en vare med en minimumspris på 5.000.- DKK

 1. Hvis man afgiver et autobud på 4.000.- DKK (dvs. under minimumsprisen) så vil buddet inden for 1 minut gå fra startpunktet til 4.000.- DKK
 2. Hvis man afgiver et autobud på 10.000.- DKK så vil buddet, efter kort tid, gå fra startpunktet til minimumsprisen 5.000.- DKK, hvorefter prisen vil stige (når andre byder) på objektet med ”den aktuelle budøgning” frem til 10.000.- DKK
 3. Måtte en anden byder på tidligere tidspunkt have lagt autobud på nøjagtigt samme beløb er det første byder der vinder auktionen hvis autobud er højeste ved auktionens udløb.
 4. Hvis autobud overbydes, modtages en mail med denne information, (denne funktion kan fravælges på ”auktion E-mail indstillinger” under ”Min konto”).
 5. OBS: Man kan først lægges nyt autobud når anden byder har lagt bud eller først lagte autobud er overbudt af anden byder.

Det du oplever, er som ved andre auktioner, en ”budkrig” lige inden hammerslag. Systemet er lavet sådan at et nyt vinderbud forlænger auktionen med yderligere 5 minutter, sådan at alle kan nå at byde med. Auktionen afsluttes først når højeste bud over reservationsprisen ikke ændres i 5 minutter. 

Købersalær falder som bud prisen stiger, salæret er fra 20% ned til 5% af bud sum. Indenlandske købere (danske virksomheder) betaler altid moms af salæret.