• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
 • Dansk auktionsside.
 • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
 • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
 • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

Kvalitetspolitik

Kvalitet for B2B Auctions gruppen

 • at skabe gode handler, hvor både købere og sælgere får løst et behov på tilfredsstillende og fagligt professionel vis, så begge parter føler at have lavet en god handel til rette markedspris for produktet – og B2B Auctions derfor vælges ved næste salg og køb.  
 • at kundebehov afdækkes gennem værdiskabende, forventningsafstemt, tillidsfuld og fortrolig dialog med kunden, så vi tilbyder de services, der giver den enkelte kunde mest værdi ved salget / købet.
 • at være troværdig 3. part mellem sælger og køber og sikre begge parters anonymitet frem til salg og betaling er gennemført. 
 • at vores processer og kundetilfredsoplevelse løbende forbedres gennem vores engagement og certificering, i ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem.
 • at vores kunder behandles med åbenhed, ærlighed og respekt og alle services skal være nemme, trygge, sikre og transparente og overholde gældende lovgivning, herunder FN global Compact som B2B Auctions Gruppen kompletterer med følgende:
 • Identificerer brugere: B2B Auctions Gruppen kontrollerer alle brugeres CVR-identitet før og efter købet og respekterer alle EU sanktioner samt handels Embargoer udstukket af udenrigsministeriet.
 • Produktsikkerhed: B2B Auctions Gruppen håndterer kun salg af materiel som i muligt omfang, er besigtiget og gennemgået.
 • Hvidvaskning: For at hindre hvidvaskning af penge, modtager B2B Auctions Gruppen aldrig kontant betaling.
 • Underslæb: B2B Auctions Gruppen frastår fra ethvert samarbejde hvor der er mistanke om underslæb.
 • Ingen kontante refusioner: B2B Auctions Gruppen sagsbehandler alle dekorter og refusioner elektronisk og transparent.