• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
 • Dansk auktionsside.
 • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
 • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
 • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

B2B Auctions gruppen - en firkløver virksomhed med holdninger og ansvar.

Vores forretningsgrundlag understøtter den globale genbrugstankegang om genbrug, genanvendelse og ansvarsbevidst forbrug af ressourcer. B2B Auctions Gruppens kerneopgave er netop at tilbyde en bedre mulighed for ansvarsbevidst forbrug af ressourcer.

Vores mission er klar, vi ønsker at gøre genbrug mere tilgængeligt for virksomheder. Vi har til mål at gøre det let for opkøbere at finde materiel og handle brugt, der hvor brugt på alle parametre står op til kravene til de opgaver, der skal løses og hermed forlænge livstidscyklus af maskiner, materiel og køretøjer på god og forsvarlig måde.

Vores holdning er at genanskaffelse af nyt ikke alene bør vurderes ud fra et driftsmæssigt CO2 fodaftryk pr. kørte time, men beregnes ud fra den samlede miljøpåvirkning fra produktionsindustrien og forsyningen til slutbrugeren.

B2B Auctions Gruppen tilbyder en let løsning hvor overskudsmateriel hurtigt kan skifte hænder og reducere mængden af materiel med lav udnyttelsesgrad.

Mere genbrug, højere udnyttelsesgrad, fokus på forurening og klimabelastning set i en livstidscyklus

B2B Auctions Gruppen har et ansvar over for vores omverden og vores koncept kan bidrage til øget ansvarsbevidst forbrug af ressourcer.

B2B Auctions gruppen er betroet og godkendt som håndteringspartner og Auktionshus for statsligt og kommunalt salg, og agerer derfor som betroet ambassadører på vegne af staten- og forpligter os med strenge krav til god moral og forretningsetik.

Dette ansvar tager B2B Auctions gruppen meget seriøst og har dokumenteret et etisk regelsæt og glasklare holdning til CSR (Corporate Social Responsibility) i egen organisation- og sat et krav til vores samarbejdspartnere.

B2B Auctions gruppens etiske regelsæt og CSR politik er i fuld overensstemmelse med FN's Global Compact, men udbygget med konkrete eksempler for at sikre forståelsen i hele organisationen, underleverandører samt kunder.

UN Global Compact er FN´s Erhvervsnetværk der aktivt arbejder med 10 udvalgte verdensmål der på forskelligvis kan påvirkes og udvikles positivt af industri og handel i den bæredygtige retning.

I B2B Auctions har vi tilsluttet os UN Global Compact og arbejder målrettet for - og med, de 5 ovenstående verdensmål der er afgørende og vigtige i vores virksomhed og for vores samarbejdspartnere - både køber og sælger. CoP

Verdensmål 16 er i erhvervs sammenhæng at modarbejde og hindre korruption, bestikkelse og hvidvask.

FN's Global Compact Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

FN’s Global Compact, de 10 principper, virksomheden skal:

 1. støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
 5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 
 6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold
 7. støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

B2B Auctions A/S - Supplement til FN’s Global Compact:

 • Identificerer brugere: B2B Auctions kontrollerer alle brugeres CVR-identitet før og efter salg og respekterer ligeledes alle lokale samt EU-direktiver og eventuelle sanktioner.
 • Produktkvalitet: B2B Auctions gennemfører jævnlige kontroller og følger tilbagemeldinger fra køberne vedr. den leverede kvalitet versus den udbudte kvalitet.
 • Hvidvaskning: For at hindre hvidvaskning af penge, modtager B2B Auctions aldrig kontant betaling.
 • Underslæb: B2B Auctions frastår fra ethvert samarbejde, hvor der er mistanke om underslæb.
 • Ingen kontante refusioner: B2B Auctions sagsbehandler alle sager og transaktioner elektronisk og transparent og sikrer nødvendig dokumentation.
 • Gaver til eksterne: B2B Auctions politik er, at gaver er symbolske og aldrig overstiger det af SKAT tilladte loft uden oplysningspligt.
 • Miljø: B2B Auctions bistår ikke med services, hvor forurenende og ikke godkendte materialer handles på B2BAuctions.dk imod gældende direktiver og konventioner.
 • Antikorruption: B2B Auctions modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.