• Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

Vilkår & Betingelser

Auktionsvilkår i forbindelse med civile auktioner samt med nedenstående tillæg også omfattende auktioner fra FMI samt Beredskabsstyrelsen.

Disse aftaler er juridisk bindende. De beskriver køberens og B2B Auctions rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som B2B Auctions tilbyder via denne hjemmeside og de betingelser for salg som FMI angiver i ”Betingelser for salg af materiel” Det er en betingelse for oprettelse som byder/køber, at du har læst og forstået aftalen. Det er gratis at tilmelde sig B2B Auctions. Når du opretter dig, erklærer du dig indforstået med betingelserne i denne aftale.

1. B2BAuctions er en internetbaseret platform, der tilbyder handel mellem virksomheder. Det betyder, at kun virksomheder med gyldigt CVR-nummer kan registreres som køber. Alle ansøgeres CVR-nummer valideres i registre i ansøgerens hjemland eller registreringsland.

2. Alle køber og sælger registrerede CVR-numre skal stamme fra lande, der ikke helt eller delvist er omfattet af de embargoforhold, der til enhver tid er registreret på det danske udenrigsministeriums hjemmeside desangående, eller på anden måde tiltrådt af Danmark.

3. Du skal være over 18 år, for at du kan registrere dig og bruge B2B Auctions. Ellers vil ordrer blive annulleret øjeblikkeligt.

4. Købersalær er differentierende og afhænger af objekt og budsum. 

Derfor vises samlet budsum inkl. købersalær og omkostninger, ekskl. moms, i informationsfeltet under anførte bud.

Ved Forsvars auktioner tillægges et obligatorisk eksport dokumentationsgebyr ved salg til et andet EU land. Denne information fremgår under byderfeltet. (OPDATERET 16-06-2022)

Hermed sikres fuld transparens for byder inden bud afgives.

Mails vedrørende registrering af bud, samt overbud fra anden byder kan til og fravælges under "Min side" - Indstillinger

5. B2B Auctions kan ikke holdes ansvarlig for et objekts tilstand, lovlighed og miljømæssige egenskaber. Den beskrevne stand er ikke fuldstændig på nogen måder.

6. Alt sælges i den stand, hvori det er og uden ansvar for B2B Auctions.
a) Hvis der forud for en auktion har været mulighed for besigtigelse, vil reklamationer blive afvist.
b) Hvis der ikke har været mulighed for besigtigelse, så kan køberen, inden for 10 dage efter fakturerings dato, returnere de købte objekter til sælgeren, men kun i de tilfælde, at objekterne ikke svarer til beskrivelsen. Logistikomkostningerne er købers ansvar, også i tilfælde af returnering.

Fra auktion lukning henstår de købte objekter for købers risiko. Ejerskab opnås først, når faktura er registreret betalt.

7. I tilfælde af sælgers manglende evne til at levere, uanset årsag, fraskriver byder sig retten til at kræve eller sagsøge for en erstatning, eller noget tab, herunder fraskriver køber sig retten til erstatningskøb, direkte eller indirekte tab, tab af forventede indtægtsmuligheder eller enhver form for erstatning. Auktions vinderen er ved manglende levering kun berettiget til refusion af forudbetaling i relation til sit auktionsbud uden forrentning og uden ekstra omkostninger.

8. Dette er B2B handel, til kommercielle formål, og køber forordninger om annullerings rettigheder (B2C lov) finder ikke anvendelse.

9. Bud på "egne" auktioner er ikke tilladt. Konstateres dette, afsluttes auktionen straks og kundeforholdet afbrydes.

Ligeledes vil B2B Auctions lukke enhver auktion mistænkt for forsøg på bedrageri eller andre former for svindel.

OPDATERET 08-06-2023 KL. 15:00

10. Auktion systemet er konstrueret således, at hvert nyt bud tildeles et fortløbende "bud ID" nummer. Et nyt vindende bud forlænger auktionen i yderligere 5 minutter efter den planlagte afslutning. Auktionen slutter, når det højeste bud, har været uændret i 5 minutter.

10.a. Auktionssystemet er konstrueret med ”autobud” funktion. Autobud følger det samme regelsæt for budøgning som almindelige bud og modbyder indtil den øvre grænse mødes. Her modtages i så fald en e-mail om, at byderens autobud nu er overbudt af en anden byder. 

Egne bud er markeret med * og egne Autobud er markeret med (A*). Andres Autobud er markeret med (A)

Såfremt autobuddet - på eller over mindstepris, ikke passeres, da har autobud-giveren vundet auktionen. Alle budgivere kan anvende autobud funktionen.  Se eksempel i FAQ pkt. 23Er du budfører på auktionen og ligger et autobud på samme, så vil du overbyde dit allerede førende bud med den aktuelle budøgning for auktionen.

OBS: Vær opmærksom på mulige forsinkelser grundet netværkshastighed og hastigheden på pc.

B2Bauctions er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på Internet, auktionssystemets servere, hardware eller software. Vi opfordrer til at lægge bud i god tid og ikke i de sidste sekunder, da dette kan resultere i, at auktionen er slut inden bud tilgår og registreres.

11. Mindste bud stigning er fastsat i forhold til værdien til den aktuel budværdi:, som vist her:

  • 1 - 5.000 DKK.                                          min. bud stiger med 100 DKK. + Mulig moms
  • 5.001 - 25.000 DKK.                                 min. bud stiger med 200 DKK. + Mulig moms
  • 25.001 - 50.000 DKK.                               min. bud stiger med 500 DKK. + Mulig moms
  • 50.001 - 125.000 DKK.                             min. bud stiger med 1.000 DKK. + Mulig moms
  • 125.001 - og op mio.                                min. bud stiger med 2.000 DKK. + Mulig moms

12. Køber salæret: aktuelt bud samt aktuelt købersalær og omkostninger ekskl. Moms fremgår i rubrikken under bud efter bud indtastning.

Excl. specielt eksport dokumentationsgebyr for auktioner fra Forsvaret solgt til andet EU land og moms (OPDATERET 16-06-2022)

13. Den samlede faktura vil være:

Det vindende bud + Køber salæret + Faktura gebyr DKK. 100, + Mulig moms = samlet faktura i DKK.

Auktioner fra Forsvaret der sælges til andet EU land tillægges et obligatorisk Eksport dokumentationsgebyr på kr 250,- (OPDATERET 16-06-2022)

14. Ethvert bud - også under mindsteprisen, er juridisk bindende indtil 16:00 (CET) den følgende arbejdsdag efter en auktion er lukket. Hvis en auktion ikke har opnået minimumsprisen, er sælger fritstillet. Sælger kan dog vælge enten at acceptere det modtagne højeste bud, eller gennem B2B Auctions, at fremsætte et modbud til budsgiver.

15. Når afsluttende bud er over mindsteprisen, vil vinderen modtage en e-mail, der bekræfter købet vedhæftet en faktura. Købet er først gældende, når faktura er modtaget. Hvis sælger accepterer det højeste bud (under mindsteprisen) før 16.00 (CET), den følgende hverdag, så vil budgiveren modtage en e-mail-meddelelse, som bekræfter købet, og budgiveren får dernæst en mail med faktura. 

16. Alle indkøb af auktion objekter og / eller yderligere ydelser faktureres direkte via e-mail i timerne efter auktions afslutning, faktura gebyr på DKK 100,00 + Mulig moms. Denne faktura betales direkte til B2B´s pengeinstitut, som håndterer pengestrømme for alle parter. Fristen for betaling er 5 kalenderdage fra fakturadato. Hvis betalingen ikke er modtaget i B2B Auctions systemet inden for den angivne betalingsfrist, vil dette blive betragtet som mislighold af aftalen i henhold til B2B Auctions vilkår. Resultatet er, at handlen vil blive annulleret uden varsel. Køber er dog stadig forpligtet til at betale køber salær til at dække omkostningerne, beløbet er mindst 2.000. DKK og maksimalt 10.000 DKK. + mulig moms.

Ved betaling indestår køber for eventuelle gebyrer til egen bank.

17. Når betalingen er indgået til pengeinstituttet, så vil køber og sælger begge blive informeret med kontaktoplysninger til hinanden via e-mail fra info@B2Bauctions.dk. Køber skal kontakte sælgeren inden for 14 dage og arrangere afhentning.

18. Alle objekter er solgt fra den angivne placering eller Zone. I tilfælde af spørgsmål bedes du læse B2B Auctions Privatlivspolitik og se vores Zone Kort.

19. Køber skal afhente alle købte objekter inden for 30 dage efter hammerslag, med mindre andet er angivet på auktionen. Hvis en genstand ikke afhentes, så har B2B Auctions ret til at sælge objektet igen. I tilfælde af gensalg, vil køber kun blive kompenseret den del af den betalte købesum, der overstiger 30.000 DKK + mulig moms. Sælger er berettiget til at fradrage eventuelle rimelige meromkostninger, som sælger er blevet påført på grund af den manglende afhentning.

20. B2B Auctions kan ikke holdes ansvarlig for manglende adgang til auktion site uanset årsag.

21. B2B Auctions forbeholder sig ret til at ændre vilkårene. Hvis dette sker, vil de bydende blive informeret og i forbindelse med login, skal byder godkende de ændrede vilkår.

21 a. B2B Auctions forbeholder sig ret til uden yderligere grund at nægte en potentiel køber retten til at få oprettet en konto. 

22. Som budgiver accepterer jeg, at mine personlige data kan bruges til at modtage markedsføringsmateriale vedrørende produkter og / eller kampagner fra B2B Auctions Group, gennem de oplysninger, jeg har givet. Det kan annulleres, når som helst ved e-mail til info@b2bauctions.dk 

Som budgiver accepterer jeg ligeledes at min IP-adresse logges af hensyn til sikker og tryg handel for både sælger og byder.

23. B2B Auctions kan overføre data, som vi har fået af dig til vores godkendte tjenesteydere, der har en direkte del i gennemførelsen af den samlede handel. B2B Auctions videregiver ikke informationer til trediepart, der ikke er en direkte del i gennemførelsen af den samlede handel.

24. B2B Auctions, er registreret i Danmark på Bødkervej 5, 4450 Jyderup. CVR-nummer, 27149537

E-mail: info@b2bauctions.dkEnhver tvist er underlagt dansk lovgivning og afgøres af Københavns Byret i henhold til gældende lovgivning.

25. Momsregler er i overensstemmelse med dansk momslov. Genstande, provision og ydelser købt, er momspligtige. B2BAuctions hjælper vores kunder, men kan ikke holdes ansvarlig for moms krav, der kan følge, hvis købers anvendte dokumentation er usand, svigagtig eller ufyldestgørende. Indenlandske købere (danske virksomheder) skal altid betale moms.

26. Køber er selv ansvarlig for overholdelse af alle gældende love/regler i forbindelse med transporten af det købte efter afhentning, inkl. evt. udførsel ud af Danmark herunder gældende momsforhold

27. Moms

Da der er tale om afhentningssalg er køber selv eksportør og følgende er derfor gældende:

Købere fra andre EU-lande: Køber er pligtig til at dokumentere, at varen er transporteret ud af DK og til det pågældende EU-land. Denne dokumentation betyder, at det købte kan eksporteres uden moms tillæg.

Købere fra lande udenfor EU:

Moms:

Da moms, toldsatser og dokumentationskrav ofte er forskellige afhængig af land og objekt-type udenfor EU, skal køber anvende autoriseret speditør som kan sikre korrekt dokumentation til både sælger og køber.

Dual-use:

Måtte der være tale om et registreret ”dual-use” Produkt kan dette først udleveres til køber når export tilladelse foreligger fra relevant myndighed.

Det er køber der skal sikre eksport dokumentation samt eventuel Export tilladelse for dual-use produkter, gældende for både køber og sælger.

FMI: Tillægsbetingelser for salg af materiel

1.GENERELT
Standardbetingelser, som er uoverensstemmende med disse standardbetingelser, herunder Køberens ensidige standardbetingelser, er kun gyldige, hvis de skriftligt er accepteret af FMI.

2. PRISER
Alle priser er eksklusive skatter, herunder moms, afgifter gebyrer mv., der skal eller potentielt skal betales i forbindelse med aftalen. Alle de nævnte skatter mv. skal betales af Køberen.

3. BETINGELSER FOR BETALING
Betaling skal ske i den valuta, der er angivet på fakturaen. Køberen skal betale og FMI skal modtage betalingen forud for FMI levering af leverancen. Betalingen skal ske til den adresse og den konto, der er angivet på fakturaen. Hvis betaling er forsinket, skal Køberen betale morarente i henhold til rentelovens § 5, stk. 1.

4. BETINGELSER FOR LEVERING
Alle leveringer skal være Ex Works (EXW) INCOTERMS 2020 (leveringsstedet skal være som angivet på fakturaen eller i ordrebekræftelsen).

5. TIDSPUNKT FOR LEVERING
Aftales mellem parterne.

6. PAKNING
Pakning er Køberens fulde ansvar. FMI vil, hvis muligt, forestå pakning i overensstemmelse med Køberens instruktioner, og FMI omkostninger forbundet med pakning vil i den forbindelse blive faktureret til Køberens separat.

7. KVALITET
Leverancen sælges ”som beset” og uden ansvar og garanti fra FMI side med alle fejl og mangler, normalt slid og ælde, modifikationer, installationer mv. på tidspunktet for levering. FMI garanterer hverken, at leverancen ikke har nogen defekter, eller at den er i en fuldt funktionsdygtig tilstand. Køberen er bekendt med og accepterer, at alle defekter, modifikationer, installationer mv. på leverancen kan resultere i en ændret beskaffenhed eller funktionsdygtighed sammenlignet med andre lignende leverancer. FMI påtager sig derfor ikke noget som helst ansvar for leverancens stand eller tilstand, og ingen krav kan gøres  gældende mod FMI for fejl eller mangler ved leverancen og ingen kompensation kan betales i denne henseende.

8. GARANTI
Der stilles ingen garantier for leverancen overhovedet.

9. RISKO- OG EJENDOMSRETSOVERGANG
Risikoen og ejendomsretten overgår på tidspunktet for levering. Køberen har det fulde ansvar for at beslutte, om leverancen skal forsikres eller ej.

10. MILJØ
Leverancen kan indeholde materialer og stoffer, som er skadelige for miljøet. Når leverancen er leveret til Køberens, er det Køberens fulde ansvar at træffe alle passende og nødvendige foranstaltninger for at sikre, at gældende miljøretlige love og regler følges under brugen, vedligeholdelsen og/eller tilintetgørelsen af leverancen.

11. EKSPORTLICENS
Hvis det ved lov eller anden relevant anordning kræves, at FMI tildeles en eksportlicens, kan salget være afhængigt af dette. Myndighedssanktioner kan forhindre eksport. Forud for levering af leverancen skal FMI bistå Køberen med at træffe de nødvendige dispositioner med henblik på at indhente gyldige eksportlicenser, hvor dette er relevant. Det er dog Køberens fulde ansvar, at der indhentes gyldige eksportlicenser. For så vidt angår brug og gensalg af leverancen garanterer
Køberen at efterkomme alle restriktioner under national og international lov, som f.eks. embargoer, der er underlagt dansk og/eller EU og/eller FN sanktioner, og potentielle slutbrugerrestriktioner, der er udstedt af oprindelseslandet eller Danmark. Køberen skal bistå FMI med at indhente de(t) nødvendige
slutbrugercertifikat(er) med henblik på at FMI kan indhente de nødvendige godkendelser til overdragelse til tredjemand, hvor dette måtte være relevant.

12. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING
FMI vil gøre sit yderste for at levere leverancen til tiden. Som følge af FMI status som en enhed under Forsvarsministeriet i Danmark kan forsinkelser dog forekomme grundet andre nødvendige prioriteringer inden for Forsvaret i Danmark. Sådanne forsinkelser eller enhver anden forsinkelse eller enhver manglende levering uanset årsagen giver ikke Køberen ret til at fremsætte erstatningskrav, herunder for dækningskøb, direkte eller indirekte tab, forventet driftseller
avancetab eller for andre tab mod FMI. I tilfælde af manglende levering, vil enhver forudbetaling for sådanne genstande blive returneret til Køberen uden renter.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING
FMI kan ikke pådrage sig nogen form for ansvar i eller udenfor kontrakt eller på nogen som helst anden måde for død, personskade, tab, produktansvar eller udgifter, der er lidt eller pådraget af Køberen eller af nogen anden person, der direkte eller indirekte eller på nogen anden tænkelig måde udspringer af leverancen, som FMI har stillet til rådighed for Køberen. Køberen accepterer at skadesløsholde og friholde FMI eller dennes underleverandør(er), agenter,
ansatte, efterfølgere og transporthavere fra og mod ethvert ansvar, tab, erstatning, krav, søgsmål og udgifter, herunder juridiske udgifter af enhver art, der er pålagt, pådraget af eller gjort gældende mod FMI eller dennes underleverandør(er), agenter, ansatte, efterfølgere og transporthavere, i relation til eller i anledning af besiddelsen, brugen, udvælgelsen, leveringen, købet eller driften af en hvilken som helst leverance, som FMI har stillet til rådighed for Køberen.

14. OPSIGELSE
Ved et øget beredskabsniveau, afledt af f.eks. krise, krig eller udsendelse af enheder under det Danske Forsvar, der forhindrer FMI i at opfylde sine forpligtelser overfor Køberen, har FMI ret til at opsige denne aftale øjeblikkeligt. Køberen har ingen ret til at kræve erstatning for de tab, som Køberen måtte lide som følge af FMI opsigelse i overensstemmelse med dette punkt.

15. OPHÆVELSE
I tilfælde af Køberens misligholdelse ved udførelsen af standardbetingelserne eller forpligtelserne i aftalen, således at opfyldelsen af denne trues, vil dette blive anset som en væsentlig misligholdelse, der giver FMI ret til at hæve aftalen. Misligholdelsen vil under alle omstændigheder blive anset som en væsentlig misligholdelse, hvis Køberen er insolvent, og dette kommer til udtryk ved Køberens manglende betaling, eller ved manglende godkendelse af en eksportlicens.
Hvis FMI anser en væsentlig misligholdelse af aftalen for at være hændt, skal FMI underrette Køberen om, at denne har 10 (ti) Dage til at afhjælpe situationen. FMI ret til erstatning berøres dog ikke af en sådan ophævelse.

16. TVISTER, LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist, der vedrører eller har relation til denne aftale, skal bedømmes og fortolkes efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle  spørgsmål, dog undtaget de danske lovvalgsregler samt FN’s konventioner om internationalt salg (CISG). Enhver tvist som nævnt ovenfor, herunder tvister vedrørende eksistensen, gyldigheden eller ophøret af denne aftale, skal afgøres ved de almindelige danske domstole.         

FMI April 2021