Gå til hoved-indhold
  • Alle objekter besigtiges af objektiv konsulent.
  • Dansk auktionsside.
  • Lagerhotel option reducerer logistikomkostninger.
  • Hurtig udbetaling gennem uafhængig og stærk bank.
  • Ingen risiko - salg tilbydes, solgt eller gratis.

B2B Auctions gruppen - en firkløver virksomhed med holdninger og ansvar.

Vores forretningsgrundlag understøtter den globale genbrugstankegang om genbrug, genanvendelse og ansvarsbevidst forbrug af ressourcer. B2B Auctions Gruppens kerneopgave er netop at tilbyde en bedre mulighed for ansvarsbevidst forbrug af ressourcer.

Vores mission er klar, vi ønsker at gøre genbrug mere tilgængeligt for virksomheder. Vi har til mål at gøre det let for opkøbere at finde materiel og handle brugt, der hvor brugt på alle parametre står op til kravene til de opgaver, der skal løses og hermed forlænge livstidscyklus af maskiner, materiel og køretøjer på god og forsvarlig måde.

Vores holdning er at genanskaffelse af nyt ikke alene bør vurderes ud fra et driftsmæssigt CO2 fodaftryk pr. kørte time, men beregnes ud fra den samlede miljøpåvirkning fra produktionsindustrien og forsyningen til slutbrugeren.

B2B Auctions Gruppen tilbyder en let løsning hvor overskudsmateriel hurtigt kan skifte hænder og reducere mængden af materiel med lav udnyttelsesgrad.

Mere genbrug, højere udnyttelsesgrad, fokus på forurening og klimabelastning set i en livstidscyklus

B2B Auctions Gruppen har et ansvar over for vores omverden og vores koncept kan bidrage til øget ansvarsbevidst forbrug af ressourcer.

B2B Auctions gruppen er betroet og godkendt som håndteringspartner og Auktionshus for statsligt og kommunalt salg, og agerer derfor som betroet ambassadører på vegne af staten- og forpligter os med strenge krav til god moral og forretningsetik.

Dette ansvar tager B2B Auctions gruppen meget seriøst og har dokumenteret et etisk regelsæt og glasklare holdning til CSR (Corporate Social Responsibility) i egen organisation- og sat et krav til vores samarbejdspartnere.

B2B Auctions gruppens etiske regelsæt og CSR politik er i fuld overensstemmelse med FN's Global Compact, men udbygget med konkrete eksempler for at sikre forståelsen i hele organisationen, underleverandører samt kunder.

Identificerer brugere: B2B Auctions Gruppen kontrollerer alle brugeres CVR identitet før og efter købet og respekterer alle EU sanktioner og handels Embargoer godkendt at udenrigsministeriet.

Produktsikkerhed: B2B Auctions Gruppen formidler kun salg af materiel i rentabel forsvarlig og demilitariseret stand.

Hvidvaskning: For at hindre hvidvaskning af penge, modtager B2B Auctions Gruppen aldrig kontant betaling.

Underslæb: B2B Auctions Gruppen frastår fra ethvert samarbejde hvor der er mistanke om underslæb.

Ingen kontante refusioner: B2B Auctions Gruppen sagsbehandler alle dekorter og refusioner elektronisk og transparent.

Gaver til eksterne: B2B Auctions Gruppens politik er, at gaver er symbolske og aldrig overstiger det af SKAT tilladte loft uden oplysningspligt.

Miljø: B2B Auctions Gruppen bistår ikke med services hvor forurenende materialer eksporteres imod gældende direktiver og konventioner.

Antikorruption: B2B Auctions Gruppen modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

FN's Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

FN’s Global Compact, de 10 principper, virksomheden skal efterleve:

 1.  støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder

 2.  sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

 3.  opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling

 4.  støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde

 5.  støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 

 6.  afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

 7.  støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

 8.  tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed

 9.  opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

10. modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse